Informatyka | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Windows 8 – jak go ugryźć od strony programistycznej?

TERMIN: piątek, 22 marca 2013 r.

GODZINA: 12.30

MIEJSCE: Aula A1 (nowy budynek, parter)

PROWADZĄCY: Rafał Czupryński

TEMATYKA:

 

Podczas prelekcji będzie okazja dowiedzieć się:

- jaką Windows 8 ma przewagę nad innymi systemami do tworzenia swoich aplikacji?

- jak zabrać się za tworzenie pierwszego programu na ten system operacyjny,

- jakie narzędzi do tego wykorzystać.

- dlaczego Win 8 wygląda tak, a nie inaczej i jaki cel temu przyświecałUwaga seminarium dla:

I roku - obowiązkowe w ramach zajęć z przedmiotu Administracja i integracja systemów operacyjnych

II roku - obowiązkowe w ramach zajęć z przedmiotu Integracja sieci i usług

III roku - obowiązkowe w ramach zajęć z przedmiotu Problemy społeczne i zawodowe informatyki


Studenci biorący udział w seminarium zostaną zwolnieni z zajęć oraz otrzymają zaświadczenie o udziale.